मराठी सूत्रसंचालन चाहिये ?हमारा "सूत्रसंचालन आणि भाषण" यह
Android Application डाउनलोड
करे .[ Click Here to Download ]


Friday, September 14, 2018

जैष्ठ गौरी पूजन आरती संग्रह

जैष्ठ गौरी पूजन आरती संग्रह jayesth gauri Pujan aarti.
सुखकर्ता दुःखहर्ताश्री महालक्ष्मी आरती 


जय देवी श्री देवी संतोषी माते


 दुर्गे दुर्घट भारी


जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा 


 जय देवी जय देवी जय माये तुळशी 


महालक्ष्मी स्रोत


 मंत्र पुष्पांजली विठोबाची आरती


No comments:

Post a Comment

हमारा "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करे . महाराष्ट्र टिचर के लिए उपयोगी .[ Click Here to Download ]

महात्मा बसवेश्वर जयंतीनिमित्त मराठी हिंदी इंग्रजी भाषण, सूत्रसंचालन, निबंध.

महात्मा बसवेश्वर जयंतीनिमित्त मराठी हिंदी इंग्रजी भाषण, सूत्रसंचालन, निबंध. महात्मा बसवेश्वर हे वीरशैव धर्माचे पुनरूज्जीवन करणारी महान व...

Adbox