मराठी सूत्रसंचालन चाहिये ?हमारा "सूत्रसंचालन आणि भाषण" यह
Android Application डाउनलोड
करे .[ Click Here to Download ]


8 मार्च महिला दिना साठी मराठी ,इंग्रजी सूत्रसंचालन PDF - Ashish Deshpade Sir

8 मार्च महिला  दिना साठी मराठी ,इंग्रजी सूत्रसंचालन PDF  - Ashish Deshpade Sir


♦  मराठी  सूत्रसंचालन PDF  इंग्रजी सूत्रसंचालन PDF


No comments:

Post a Comment

हमारा "शिक्षक डायरी मित्र" हे
Android Application डाउनलोड
करे . महाराष्ट्र टिचर के लिए उपयोगी .[ Click Here to Download ]

फातिमा शेख जयंती मराठी माहिती, भाषण, सूत्रसंचालन.

फातिमा शेख जयंती मराठी माहिती, भाषण, सूत्रसंचालन.         १८व्या शतकाच्या मावळतीस अखेरच्या घटका घेणाऱ्या मराठी रीयासती मधील पराक्र...

Adbox